Radical Nature

Human Approach - Kauppakorkeakoulun taidekokoelma

KIRSI KIVIVIRTA "STAGE" 2019 (Image: Mikko Raskinen)

Human Approach on monipuolinen julkisen taiteen kokoelma 

Korkeakoulun julkisen taiteen teema, Human Approach, kunnioittaa menneisyyttä pitäen katseen samalla tulevassa. Kauppakorkeakoulun julkisen taiteen tavoitteena on luoda osallistava ja dialogia korostava kokemus sekä korostaa avoimen ja matalan hierarkian työskentely- ja oppimisympäristöä. 

“Taide antaa mahdollisuuden maailman vapaaseen tutkimiseen ilman etukäteen kiinnitettyjä merkityksiä tai mielikuvia. Siten taide voi myös tuottaa kitkaa. Me Aalto-yliopistossa uskomme, että erilaisten näkemysten, tieteenalojen ja tietoyhteisöjen törmäykset voivat aikaansaada jotain aivan uutta: vielä tuntemattoman tulevaisuuden”, sanoo Aalto-yliopiston taiteen ja luovien käytäntöjen vararehtori Anna Valtonen

Kauppakorkeakoulun taidekonsepti kehitettiin yhteistyössä korkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä Aalto-yliopiston taidekoordinaattorin Outi Turpeisen kesken.  

Turpeinen kuratoi muut kokoelman teokset yhdessä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun apulaisprofessorin Bassam El Baronin kanssa. Kokoelman muiden teosten taiteilijat Anu KauhaniemiNavine G. Khan-DossosSaana MurttiTuomo SaaliMaiju SalmenkiviTatu Tuominen ja GRRRR ovat kansainvälisesti tunnettuja toimijoita. Kokoelmaan sisältyy myös muun muassa Paulon Säätiön Kauppakorkeakoululle lahjoittamia teoksia, joista osa kuulunut korkeakoulun taidekokoelmaan jo sen entisessä päärakennuksessa Töölössä.

Human Approach -taidekatalogia on saatavilla sekä Dipolin että Kauppakorkeakoulun vastaanotoissa. 

Navine G. Khan-Dossos "Pool Paintings, Kidney Series" 2018 (Image: Mikko Raskinen)
Navine G. Khan-Dossos "Pool Paintings, Kidney Series" 2018. Image: Mikko Raskinen

TAITEEN ARVO

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia, jotka työskentelevät paremman liiketoiminnan ja paremman yhteiskunnan luomiseksi. Kauppakorkeakoulun uudet tilat ja Human Approach -taidekonsepti kutsuvat meidät virittämään mielikuvitusta, kun pohdimme koulutuksen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elämän tulevaisuutta. Jokaisen toiminnon takana on inhimillinen lähestymistapa: tavoite saavuttaa, toive toteuttaa, kysymys, johon vastataan. Toivon, että monet täällä olevat taideteokset muistuttavat meitä korkeakoulun lukemattomista lähestymistavoista ja saavutuksista. Menneisyyden kunnioittamisen lisäksi uuden rakennuksen taide haastakoon meidät myös kuvittelemaan uudelleen liiketoiminnan ja samalla elämän tulevaisuutta.

Taide on olennainen osa rakennettua ympäristöä Aalto-yliopistossa. Kohtaamme ja koemme taidetta erilaisissa paikoissa, kuten julkisissa sisä- ja ulkotiloissa, mutta myös yksityisemmissä tiloissa, kuten toimistoissa ja kokoushuoneissa. Sitouttamalla resursseja taiteeseen ja luomalla julkisen taiteen ohjelman Aalto-yliopisto haluaa korostaa maailman katsomisen tärkeyttä eri näkökulmista ja näkökulmista. Taide voi saada meidät tutkimaan vapaasti maailmaa annettujen merkityksien tai käsitysten ulkopuolella. Näin tehdessään taide voi myös luoda kitkaa. Täällä Aalto-yliopistossa uskomme, että vain tällaisten eri näkökulmien, tieteenalojen ja tietoyhteisöjen törmäysten kautta voimme luoda jotain uutta: vielä tuntematonta tulevaisuutta.

Anna Valtonen, professori, Aalto-yliopisto

TEEMANA HUMAN APPROACH

Kaikkea taidetta yhdistää inhimillinen lähestymistapa, ja tästä näkökulmasta tämän taidekonseptin teema on universaali. Silti toisen vilkaisun jälkeen teemaan ja yksittäisiin taideteoksiin löytyy useita merkityksiä. Uusi vilkaisu on avaintekijä taiteen kokemisessa, sillä taiteen tarkoitus ei ole vain viihdyttää. Pikemminkin Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun uusien tilojen taideteokset ovat täällä tuomassa hyvinvointia arjen työhön; tutkittava, tulkittava ja jopa kriittinen keskustelu.

Human Approach -taidekokoelma koostuu taiteilija Kirsi Kivivirran paikkakohtaisesta STAGE -taideinstallaatiosta sekä uusista hankinnoista Aalto-yliopiston alumneilta ja kansainvälisiltä taiteilijoilta. Taidekokoelma keskittyy maalauksiin ja kunnioittaa siten Kauppakorkeakoulun olemassa olevia teoksia. Kokoelmassa on myös ilmiömäisiä taideteoksia Paulon Säätiön tuoreesta lahjoituksesta. Luonnollisesti se täydentää ja täydentää upeaa olemassa olevaa taidekokoelmaa, joka on jo tuttu Kauppakorkeakoulun opiskelijoille ja opettajille.

Human Approach -teemalla taidekokoelmassa keskitytään ajatukseen ihmisvuorovaikutuksista, jotka ovat Kauppakorkeakoulun kaiken toiminnan kulmakivi. Mutta miten tämä näkyy valituissa teoksissa? Jokainen valittu teos edustaa ihmisen toimintaa, mutta ihminen ei ole itse taiteen keskipisteessä. Human Approach -taidekokoelma esittelee maalauksia tyhjistä tiloista ilman näkyviä ihmisiä, mutta silti on selvää, että jokaisen näyttämön, jokaisen uima-altaan, jokaisen rakennuksen ja jokaisen kengän takana on inhimillinen kosketus. Taidekokoelma kutsuu viettämään hetken työ- tai opiskelupäivästäsi arvostamaan ihmisten hyödyksi luomia tiloja ja teoksia.

Outi Turpeinen, erikoisasiantuntija, Aalto-yliopisto

Tuomo Saali Volcano Soul 2018 (Image: Mikko Raskinen)
Navine G. Khan-Dossos "Pool Paintings, Kidney Series" 2018 (Image: Mikko Raskinen)
Kirsi Kivivirta "Stage" 2019. (Detail image byMikko Raskinen)
KIRSI KIVIVIRTA "STAGE" 2019 (Image: Mikko Raskinen)

KIRSI KIVIVIRTA "STAGE" 2019

”Human Approach -taidekonseptin ydin on muiden ihmisten huomioiminen. Kyse on yhteisön osana olemisesta, ei niinkään yksilön omista päämääristä”, sanoo Kauppakorkeakoulun rakennuksen pääteoksen tekijä, taiteilija Kirsi Kivivirta.  

Rakennuksen pääaulassa sijaitseva teos STAGE toivottaa vierailijan tervetulleeksi Kauppakorkeakouluun. STAGE-teoksen väriharmonia kunnioittaa rakennuksen arkkitehtuuria ja heijastelee Kauppakorkeakoulun entisen päärakennuksen keraamista julkisivureliefiä. Teoksen tunnelma on lavastuksenomainen, sillä se kuvaa paikkaa, joka antaa puitteet ihmisten ja ajatusten kohtaamiselle ja toiminnalle.

IC-98 "Mare Tranquillitatis", 2020

I. Life on Earth

II. Energy and Death

III. Gold and Tranquillity

Taiteilijaryhmä IC-98:n, Patrik Söderlund ja Visa SuonpääMare Tranquillitatis -teoksessa kierreportaikoista muodostuu täydellisen hiljaisuuden vyöhykkeitä, jotka toimivat rauhoittumispaikkoina ja läsnä olevan kohtaamisen tiloina.

Kauppakorkeakoulun kierreportaikkojen mosaiikkibetoniaskelmiin on upotettu pääosin mineraalinäytteitä sisältäviä kellokapseleita. Kellokapselit kiinnittävät meidät erottamattomaksi osaksi miljardien vuosien jatkumoa ja kehottavat pohtimaan vastuutamme siitä elävästä ja aineellisesta perustasta, jolle olemme rakentaneet sivilisaatiomme ja sen instituutiot.

IC-98 "Mare Tranquillitatis" 2020 (Image: Mikko Raskinen)
IC-98 "Mare Tranquillitatis" 2020 (Image: Mikko Raskinen)
GRRRR Simit, Beşiktaş, Istanbul TK 2017 (Image: Mikko Raskinen)
GRRRR Simit, Beşiktaş, Istanbul TK 2017 (Image: Mikko Raskinen)

JOITAKIN SANOJA HUMAN APPROACH -TEEMASTA

Sana bisnes tulee vanhasta englanninkielisestä sanasta bisignes, joka 1300-luvulla Pohjois-Englannissa ja Kaakkois-Skotlannissa merkitsi sekoitusta huolenpidosta, ahdistuksesta ja työhön liittyvästä työhönsä liittyvästä kiireen tunteesta. Tänä päivänä sana liiketoiminta viittaa paljon laajempaan joukkoon yhteiskunnan ideoita, käytäntöjä ja taipumuksia, jotka liittyvät kauppaan, yrittäjyyteen ja kulutukseen yleisessä taloudellisessa ympäristössä.

Mutta kuten sanan etymologia osoittaa, huolenpidon, ahdistuksen ja ammatin elementit ovat keskeisiä sen inhimillisyydessä käsitteenä. Käytännössä kaikki yritykset eivät välitä, ole huolissaan tai ovat huolissaan suhteistaan, seurauksistaan ​​ja vaikutuksistaan ​​maailmaan. Tämä huolen, huomion ja pyrkimisen yhdistäminen muodostaa kuitenkin edelleen sen, mitä pidämme inhimillisenä tekijänä sekä taiteessa että liiketoiminnassa. Juuri tähän tekijään uudessa kauppakorkeakoulurakennuksessa sijaitseva Human Approach -taidekokoelma viittaa esillä olevien projektien, piirustusten, maalausten ja veistosten kautta.

Mitä teknologiavetoisessa sovellusten, algoritmisen kaupankäynnin ja lisääntyvän automaation maailmassamme tarkoittaa ihmisen asettaminen valokeilaan? Human Approach -teemasta löydämme joukon heijastuksia – jotkin suoria, toiset epäsuoria ja abstraktimpia – tästä kysymyksestä. Pilvi Takalan startup-kulttuurin ruumiillistuksesta Anu Kauhaniemen kuvaamiseen aivan liian nykyaikaisesta bisnespaikasta, kahvilasta. GRRR:n (Ingo Giezendannerin) vaatimattomista mutta monimutkaisista mustepiirustuksista epävirallisista katutalouksista Kirsi Kivivirran monimutkaiseen vaiheeseen, joka houkuttelee kävijät vaihtamaan tietoja ja kokemuksia keskenään. Human Approach -kokoelman tavoitteena on heijastaa Aalto-yliopiston tavoitteita, joissa liike-elämä ja taide löytävät keinoja rikastuttaa kohtaamisiaan maailman kanssa yhteisessä tehtävässä.

Bassam El Baroni, Assistant Professor in Curating and Mediating Art

TAIDE ON TÄRKEÄÄ AALTO-YHTEISÖN IDENTITEETILLE

Human Approach korostaa taiteen merkitystä dynaamisena, kriittisenä ja luovana voimana. Taide ei ainoastaan ​​lisää esteettistä arvoa elämäämme ja työympäristöihimme, vaan se myös yhdistää meidät ja kutsuu yhdistymään avoimeksi ja osallistavaksi tiedeyhteisöksi.

Taide rohkaisee meitä luovuuteen: luomaan ja tuottamaan uusia ideoita, jotka ovat hyödyllisiä ja arvokkaita ihmiskunnalle. Taide inspiroi ajattelemaan eri tavalla ja tutkimaan uusia, jopa radikaaleja näkökulmia vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Sosiaalisena käytäntönä taide rakentuu perinteisiin, sääntöihin ja taitoihin, mutta se haastaa myös säännöt ja konventiot. Esimerkiksi Pilvi Takalan videoteokset tiedostavat sosiaalisten yhteisöjen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen implisiittiset säännöt ja haastavat meidät ajattelemaan uudelleen – kenties myös problematisoimaan itsestäänselvyytenä pitämiämme asioita ja siirtymään olemassa olevan tiedon ja käytännön horisonttien ulkopuolelle.

Toivon, että Human Approach julkisen taiteen esittämiseen uudessa Kauppakorkeakoulun rakennuksessa muistuttaa jatkuvasti, että Aalto-yliopistossa taide on yksi kukoistavan monialaisen tutkimusyhteisön kulmakiviä. Taide on välttämätön identiteetillemme tämän yhteisön jäseninä, ja se on olennaista sille, mitä tarkoittaa olla ihminen.

Johanna Moisander, organisaatioviestinnän professori

Saana Murtti "Disappearance 2" 2013 (Image: Mikko Raskinen)
Saana Murtti "Disappearance 2" 2013 (Image: Mikko Raskinen)