03 On top of the turbine
Piiparinmäki Wind Farm, Finland. Image: Kalle Kataila, Aalto University, 2022

Uusiutuvan energian suunnittelu maapallon kestävyyden rajoissa

Oppikirja ja oppimateriaalit

Tutkijat ja toimittajat: Hanna Paulomäki, vieraileva lehtori, ja Mika Järvinen, apulaisprofessori, konetekniikan laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto  

Virtuaalitodellisuus ja 360-materiaalit: Timo Ovaska, Kalle Kataila, Mateusz Janiszweski, Thomas Mattathil, Insinööritieteiden korkeakoulu ja Oppimispalvelut, Aalto-yliopisto 

Elämme aikaa, jolloin uusiutuvan energian tekniikan opetuksessa ja koulutuksessa on nousemassa esiin uusia painopisteitä teknistaloudellisen suorituskyvyn lisäksi. Tarve vähentää hiilipäästöjä radikaalisti kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla vaikuttaa myös uusiutuvan energian tekniikan muutosvauhtiin yliopistoissa. Onko olemassa riski, että tämä nopea muutos jättäisi huomiotta biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen merkittävät tekijät ilmastonmuutoksen hillitsemisessä?  

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun tutkijat pyrkivät sisällyttämään ekologisia ja ympäristönäkökulmia insinööriopetukseen kehittämällä ensiluokkaista oppikirjaa ja siihen liittyviä oppimateriaaleja, jotka laajenevat uusiksi medioiksi, kuten virtuaalitodellisuuksiksi. Tuomalla poikkitieteellisen lähestymistavan insinöörikoulutukseen tavoitteena on, että tulevat insinöörit ottavat ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja maankäytön huomioon kaikessa työssään. Tähän päästään keskittymällä uusiutuvaan energiaan ja lämmöntuotantoteknologioihin (kuten aurinkoenergiaan, lämpöpumppuihin ja tuulivoimaan), jätteiden ja bioenergian vastuulliseen (uudelleen)käyttöön sekä vaihtelevan uusiutuvan energian varastointiteknologioihin. Kirja tarjoaa myös profiileja tulevista muutoksia ajavista insinööreistä ja tiimeistä ja kartoittaa tarvittavia taitoja ja osaamista, joita teollisuudenalat etsivät kehittääkseen tulevaisuuden energiasektoria.   

Uusiutuvan energian infrastruktuurilla on erilaiset maankäytön ja biologisen monimuotoisuuden vaikutukset kuin fossiilisia polttoaineita käyttävillä voimalaitoksilla. Vaikka hiilivoimala – johon liittyy luonnon monimuotoisuuden häviämistä ja hiilipäästöjä – tarvitsee vain osan neliökilometristä tuottaakseen tuhat megawattia sähköä, tuulivoimala tarvitsee satoja neliökilometriä maata saavuttaakseen samat tulokset. Tämä herättää kysymyksen siitä, miten energiainfrastruktuureja rakennetaan ja samalla estetään biologisen monimuotoisuuden häviäminen. Onko meillä riittävästi tietoa mahdollisten kumulatiivisten vaikutusten ymmärtämiseksi? Innovatiiviset opetusmenetelmät, kuten virtuaalitodellisuuden (VR) käyttäminen oppilaiden viemiseen tuulipuistoon ja tällaisen laitoksen mittakaavan ymmärtämiseen, auttavat jossain määrin näiden kysymysten painottamisessa tulevaisuuden insinöörien koulutuksessa.  

Tulevien energiainfrastruktuurien rakentaminen liittyy läheisesti ilmastonmuutoksen suitsemista koskeviin tavoitteisiin. Suomella on kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet ja merkittäviä investointeja uusiutuvan energian infrastruktuureihin, kuten tuulivoimaloihin. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että myös luonnonsuojelu- ja ennallistamiskohteita on olemassa. Jos pyrimme vähentämään hiilipäästöjä nopeasti ottamatta huomioon luonnon monimuotoisuutta, vaarana on, että tulevaisuudessa syntyy uusia ongelmia kestävälle maankäytölle ja maatalouden elintarviketurvallisuudelle. Tämän tasapainon priorisointi on olennaista tulevaisuuden insinööreille. 

05 Gravel extraction area
Piiparinmäki Wind Farm, Finland. Image: Timo Ovaska, Aalto University, 2022
DJI_0200.tif
Piiparinmäki Wind Farm, Finland. Image: Kalle Kataila, Aalto University, 2022
DJI_0242.tif
Piiparinmäki Wind Farm, Finland. Image: Kalle Kataila, Aalto University, 2022

Tutkijat ja toimittajat: Hanna Paulomäki, vieraileva lehtori, ja Mika Järvinen, apulaisprofessori, konetekniikan laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto  

Virtuaalitodellisuus ja 360-materiaalit: Timo Ovaska, Kalle Kataila, Mateusz Janiszweski, Thomas Mattathil, Insinööritieteiden korkeakoulu ja Oppimispalvelut, Aalto-yliopisto 

Teksti: Peter Taggart

Tiina ja Antti Herlinin Säätiö logo
Tiina ja Antti Herlinin säätiö logo
Image from remote site: www.aalto.fi

Urgent need for talent and skills: Environmental problems require interdisciplinary solutions | Aalto University (external link)

A project funded by the Tiina and Antti Herlin Foundation creates more human resources for the green transition by producing a new kind of textbook, about ecologically sustainable energy solutions.

Image from remote site: www.aalto.fi

School of Engineering | Aalto University (external link)

Research, education and new solutions in the fields of mechanical engineering, civil engineering and built environment.