slide 15 (diagram)
Short-term and long-term opportunities for Finnish companies in the Portuguese energy sector. Image: Aalto University & Nova School of Business and Economics, 2023

Suomalaisten yritysten markkinamahdollisuudet Portugalin energiasektorilla

Projektitiimi: Fanny Vuollet, Kauppakorkeakoulu ja Jimi Bäck, Sähkötekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto; Francisca Pereira, João Sousa ja Michael Hofreither, Nova School of Business and Economics (Nova SBE) 

Akateeminen ohjaaja: Inês Peixoto, tutkijatohtori, johtamisen laitos, Kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopisto 

Portugali ja Suomi ovat Euroopan unionin maantieteellisesti vastakkaisissa päissä, mutta niillä on yllättävän paljon samankaltaisuuksia. Ne ovat maita, joiden väestö on suhteellisen pieni ja jotka rajoittuvat paljon suurempiin naapureihin ja joilla on erityinen kansallinen ilmasto. Tällaiset yhtäläisyydet voivat olla hyväksi yhteistyölle ja avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

”Suomalaisten yritysten markkinamahdollisuudet Portugalin energiasektorilla” on Suomen Portugalin suurlähetystön teettämä, Aalto-yliopiston ja Novan opiskelijoiden toteuttama pilottiprojekti, jota Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu koordinoi yhteistyössä Novan kauppakorkeakoulun kanssa Portugalissa. Tavoitteena oli tunnistaa suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia Portugalin energia-alalla. Suurlähetystö kertoi osallistuville opiskelijaryhmille, miten Portugali aikoo saavuttaa kansalliset ja eurooppalaiset hiilineutraaliustavoitteet ja muut ympäristötavoitteet politiikan välineiden ja tavoitteiden avulla. Tarjonnan ja kysynnän yhdistämisen sijaan opiskelijaryhmät tekivät ensin kattavan analyysin Portugalin energialähteiden yhdistelmästä. Tähän sisältyi Portugalin nykyisten energialähteiden tunnistaminen, tulevaisuuden energialähteiden yhdistelmien ja ilmastovähennystavoitteiden analysointi sekä keinojen ehdottaminen näiden saavuttamiseksi. Tämän systeemisen lähestymistavan avulla opiskelijaryhmät pystyivät tunnistamaan tarvittavat taidot, teknologiat ja osaamiset koko arvoketjussa ja missä ketjun kohdissa suomalaiset yritykset voisivat tulla mukaan. Viisi energia-alaa olivat vety, älyverkot, akut, energiatehokkuus ja jätehuolto (energian talteenotto). 

Tämän lähestymistavan ansiosta opiskelijaryhmä pystyi yksinkertaisesti määrittämään optimaalisen kohdan, jossa suomalainen jätehuoltoyritys pääsee Portugalin energiamarkkinoille. Sen sijaan he menivät pidemmälle ja analysoivat, kuinka suomalainen teknologia voisi auttaa saavuttamaan poliittisia tavoitteita Portugalin nykyisten jätehuoltomääräysten rajoituksilla, kuten kannustimilla, jotka kannustavat yrityksiä ja ihmisiä viemään jätettä kaatopaikalle.   

Jätehuollon esimerkki ja laajempi projekti korostavat sitä, miten monimutkainen asia energiasiirtymä on, ja miten toisiinsa nivoutuneita eri tekijät ovat. Politiikka, säädökset, liiketoimintatavat ja ekologinen osaaminen ovat vain osa energiasiirtymän osa-alueista. Kuten tämä projekti osoittaa, tarvittavien taitojen ja osaamisen tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan siirtyä tehokkaasti kohti tulevaisuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.

slide 9 (diagram)
Overview of the Portuguese energy sector. Image: Aalto University & Nova School of Business and Economics, 2023
slide 14 (diagram)
Key focus areas of the project: Aalto University & Nova School of Business and Economics, 2023

Projektitiimi: Fanny Vuollet, Kauppakorkeakoulu ja Jimi Bäck, Sähkötekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto; Francisca Pereira, João Sousa ja Michael Hofreither, Nova School of Business and Economics (Nova SBE) 

Akateeminen ohjaaja: Inês Peixoto, tutkijatohtori, johtamisen laitos, Kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopisto 

Teksti: Peter Taggart

Image from remote site: www.aalto.fi

Project team identified business opportunities for Finnish companies in the energy sector in Portugal | Aalto University (external link)

The Portuguese energy market presents both short-term and long-term opportunities across various sectors

Image from remote site: www.aalto.fi

School of Business | Aalto University (external link)

At the School of Business we strive for better business and better society. We excel in education and research with a multidisciplinary approach and in collaboration with our partners.

Image from remote site: www.novasbe.unl.pt

Nova School of Business and Economics (external link)

At Nova SBE you will find top quality programs, excellent faculty and a worldwide reputation. We are ranked by the FT among the TOP 30 Business Schools in Europe. Be part of the impact we want to have in the world