Image2-TA-work_in_miro.png
Online MTPT tool on Miro.com. Image: Tatu Marttila, Aalto University

Keskitason transitiopolun suunnittelun työkalusarja (Mid-Range Transition Pathway, MTPT) 

Tutkijat: Tatu Marttila, tutkijatohtori, Satu Lähteennoja, tohtoritutkija, Kaisa Savolainen, muotoilun laitos, Aalto-yliopiston muotoilun professori Sampsa Hyysalo, muotoilun laitos.

Energiasiirtymäpolkujen tarve on kiireellinen, mutta yksikään luotijuna ei pysty saavuttamaan tätä tavoitetta. Pelkästään teknologiset innovaatiot eivät johda kestävän energian tulevaisuuteen. Kyse on myös uusien säännösten, uusien verotusmekanismien, uusien kulutusmallien, uusien maankäyttömallien ja systeemisen lähestymistavan kehittämisestä. Näiden monimutkaisten tekijöiden arviointi- ja päätösmenetelmät edellyttävät erityistä asiantuntemusta.   

Tarvitaan muutosskenaarioita, joihin voidaan sisällyttää useiden tahojen oivalluksia ja asiantuntemusta. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun professorien ja tutkijoiden johdolla Keskitason transitiopolun suunnittelun työkalusarjat (MTPT) voivat fasilitoida näitä tahoja ja neuvotella tehokkaista siirtymävaiheista. Siirtymänhallintatyön tyypillinen aikataulu on 30–80 vuotta. Energiasiirtymää varten tämä aikataulu on liian pitkä. MTPT pyrkii puuttumaan tähän ottamalla käyttöön lyhyemmän, keskipitkän aikavälin aikataulun.   

MTPT-työpajojen osallistujat eivät suunnittele ylhäältä alaspäin tulevia polkuja, vaan neuvottelevat yhdessä visiosta ja tulevaisuuden tavoitteista. Monipuolisen asiantuntemuksen omaavat osallistujat pyrkivät yhdessä tunnistamaan tiettyjen tavoitteiden saavuttamisen esteitä ja keinoja niiden ylittämiseksi metallitaululla olevien magneettisten elementtien avulla. Saatavilla on myös Miro-alustalle rakennettu digitaalinen vastine. Vaikka digitaalisessa kokemuksessa voidaan menettää verkostoitumismahdollisuudet fyysiseen vastineeseen verrattuna, digitaalinen taulu mahdollistaa useamman osallistujan samanaikaisen työskentelyn itse taulun kanssa. Molemmissa tapauksissa laaja-alainen yhteissuunnitteluosaaminen mahdollistaa realististen toimien ja tavoitteiden luomisen ilmastoneutraaliin infrastruktuuriin siirtymistä varten. 

MTPT korostaa, että siirtyminen fossiilisista polttoaineista kestäviin energiaratkaisuihin edellyttää valintojen tekemistä energiantuotannon ja -kulutuksen välillä. Energian tuotanto-, siirto- ja kulutustapojen muuttamisessa ilman fossiilisia polttoaineita ei ole kyse pelkästään energialähteen muuttamisesta, vaikka kulutammekin edelleen nykyistä vauhtia. Kestävän energian tulevaisuus edellyttää, että hallitukset, virastot, yritykset ja kaikki yhteiskunnan jäsenet harkitsevat uudelleen kulutustottumuksiaan ja arjen käyttäytymistään. MTPT voi tarjota päätöksentekijöille työkaluja, joilla he voivat tehdä parhaita valintoja kestävän tulevaisuuden eteen.

Image1-TA-work_with_MTPT_toolset.jpg
Photo of people working with MTPT canvas. Image: Sofi Perikangas

Tutkijat: Tatu Marttila, tutkijatohtori, Satu Lähteennoja, tohtoritutkija, Kaisa Savolainen, muotoilun laitos, Aalto-yliopiston muotoilun professori Sampsa Hyysalo, muotoilun laitos.  

Teksti: Peter Taggart

Image1-TA-work_with_MTPT_toolset.jpg

Murrosareena (Transition Arena) (external link)

Transition arena (‘murrosareena’ in Finnish) is a workshop method based on Dutch-originated Transition management research approach.

Image from remote site: www.aalto.fi

Department of Design | Aalto University (external link)

The Department of Design is a diverse community of competent, creative and responsible individuals. In design, we appreciate technical skill, social significance and artistic expression.