Aalto_University_Sara_Urbanski_21-02-2023_by_Sara_Urbanski_008
Electric Vehicle Battery Module / VW Audi Battery Module, BatCircle 2.0. Image: Sara Urbanski, Aalto University, 2023

BATCircle 2.0

Suomessa toimiva akkumetallikonsortion kiertotalousekosysteemi

Tutkijat: Mari Lundström, apulaisprofessori, hydrometallurgia ja korroosio, ja Sonja Nurmi, EU BatCircle 2.0 -koordinaattori, metallurgia ja kemian tekniikka, Kemian tekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto 

Akuilla on keskeinen rooli siirtymisessä tulevaisuuden kestävään energiaan. Akkujen kysynnän kasvaessa myös niiden tuotannossa tarvittavien rajallisten metallien kysyntä edellyttää tehokkaampia jalostusprosesseja ja käytettyjen akkujen kierrätystä. Tämän arvoketjun kuhunkin kohtaan liittyy ratkaistavia kysymyksiä. Tietyiltä maailman alueilta on kautta historian riistetty liikaa kobolttia, joka on akkujen kriittinen raaka-aine (CRM). Kongon demokraattinen tasavalta on yksi tällainen alue ja esimerkki monimutkaisista ongelmista, jotka koskevat niin luonnonvaroja kuin myös sääntelemättömiä työn rikkomuksia ja ihmisoikeusloukkauksia. Kestävä kehitys edellyttää järjestelmällisempää vastuullisuutta koko raaka-aineiden arvoketjussa. Ympäristön ja ihmisten suojelu on asetettava etusijalle. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme vastuullisemmin tuotettua kobolttia ja näiden materiaalien tehokkuuden parantamista akuissa.    

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun tutkijat ovat yhteistyökumppaneita BATCirclessä ja sitä seuranneessa BATCircle 2.0 -tutkimus- ja teollisuuskonsortiossa, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen vahvaa akkututkimusosaamista kotimaisten akkujen tuotannon ja kierrätyskäytäntöjen parantamiseksi. BATCircle 2.0:lla on omat työpaketit, jotka kohdistuvat arvoketjun jokaiseen kohtaan. EU:ssa Suomi on johtava esimerkki maasta, joka pystyy tuottamaan akkumateriaaleja kestävästi arvoketjun kaikissa vaiheissa. Tämä johtuu osittain akkujen vaatimien metallien – koboltin, nikkelin, litiumin ja luonnongrafiitin – esiintymistä. Näitä materiaaleja hankitaan lisää teknologioiden avulla, kuten tuottamalla synteettistä grafiittia puusta. Lisäksi hyödynnetään metallien ja akkujen tuotantolaitoksia ja kierrätyslaitoksia. Kaikkien näiden keinojen avulla Suomella on mahdollisuus nousta kestävän akkutuotannon edelläkävijäksi.  

Aalto-yliopiston tutkijat ovat vahvasti mukana BATCirclen kierrätystoiminnassa. Vaikka kierrätysprosessi on energia- ja kemikaali-intensiivinen, tutkijat ovat todenneet, että kierrätys on parempi vaihtoehto kuin primäärimateriaalien käyttö. Käynnissä on tutkimuksia siitä, miten sellaisia akkumateriaaleja voidaan ottaa talteen, joita on nyt mahdotonta erottaa toisistaan. Tämä mahdollistaisi vielä kriittisten materiaalien uudelleenkäytön vielä suuremmissa määrin. Omaksumalla tämän kokonaisvaltaisen lähestymistavan kiertotalouteen BATCircle parantaa Suomen liiketoiminta-asemaa akkumateriaalin tuottajana ja toimii johtavana esimerkkinä muille Euroopan maille, jotka tarkastelevat akkuosaamisensa parantamista.

Battery recycling mamangement_ Aalto BatCircle project_DSC_6596_photo Valeria Azovskaya_Original_Original.jpg
Different stages of battery recycling process: battery cell, separated electrodes, black mass, leaching, precipitated Co from Li-ion battery, precipitated Cu. Image: Valeria Azovskaya, Aalto University, 2020
Battery recycling mamangement_ Aalto BatCircle project_DSC_6604_photo Valeria Azovskaya_Original_Original.jpg
Recovered Co from Li-ion battery. Image: Valeria Azovskaya, Aalto University, 2020
Battery recycling mamangement_ Aalto BatCircle project_DSC_6644_photo Valeria Azovskaya_Original_Original.jpg
A battery cell, separated electrodes, and crashed battery material. Image: Valeria Azovskaya, Aalto University, 2020

Tutkijat: Mari Lundström, apulaisprofessori, hydrometallurgia ja korroosio, ja Sonja Nurmi, EU BatCircle 2.0 -koordinaattori, metallurgia ja kemian tekniikka, Kemian tekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto 

Teksti: Peter Taggart

Image from remote site: batcircle.aalto.fi

BATCircle (external link)

BATCircle aims at improving the manufacturing processes of battery chemicals and the mining and metals industries and to increase the recycling of lithium-ion batteries.