energy_futures_1920x1080_orange.jpg
Visual Identity - Veera Kemppainen

Energy Futures

Critical minerals, climate neutrality and transition pathways

Explore the exhibits at Dipoli Gallery, Otaniemi, 16.03.23-15.09.23

Aalto_University_Sara_Urbanski_21-02-2023_by_Sara_Urbanski_004
Separated silver-plated copper wire, photovaltic solar panel waste. Image: Sara Urbanski, Aalto University, 2023

Näyttely keskittyy energiamurrokseen ja esittelee Aalto-yliopiston korkeakoulujen tutkimusta yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa. Mitkä haasteet ja ratkaisut ohjaavat reaktiotamme maailmanlaajuiseen energiakriisiin tutkimuksessa ja teollisuudessa?

Energiamurros on termi, jolla viitataan maailmanlaajuisen energiantuotannon ja -kulutuksen siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Energiakriisi ja ilmastokriisi ovat maailmanlaajuisia ja kytköksissä toisiinsa, ja Yhdistyneiden kansakuntien kansainväliset poliittiset mandaatit, kuten hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) ilmastoraportti, kestävän kehityksen tavoitteet ja muun muassa Pariisin ilmastosopimuksen kaltaisia sopimuksia sisältävä YK:n ilmastonsuojelun puitesopimus (UNFCCC), sitoutuvat merkittävästi vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Mutta onko tämä riittävän tehokas strategia?

Kevitsa Mine 2
Kevitsa mine in Sodankylä, Northern Finland. Image: Tomas Westermark, © Boliden

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi koko energiajärjestelmä vaatii radikaalia muutosta, mukaan lukien energian varastointitavoissa ja mineraalipulan ympäristö- ja talousvaikutuksissa. Mitä tehokas siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin edellyttää ja mikä on vety- ja tuulivoiman rooli energiatulevaisuudessamme?

Battery recycling mamangement_ Aalto BatCircle project_DSC_6604_photo Valeria Azovskaya_Original_Original.jpg
Recovered Co from Li-ion battery. Image: Valeria Azovskaya, Aalto University, 2020

Tämä näyttely tarjoaa yhdistelmän monialaisia näkökulmia energiamurrokseen ekologian ja monimuotoisuuden vaikutuksista sekä ympäristötaloudesta ja uusista energiateknologioista aina tuulivoimaan, vetyyn, polttokennojen muuntamiseen ja infrastruktuureihin.

Tämä näyttely tarjoaa yhdistelmän monialaisia näkökulmia energiamurrokseen ekologian ja monimuotoisuuden vaikutuksista sekä ympäristötaloudesta ja uusista energiateknologioista aina tuulivoimaan, vetyyn, polttokennojen muuntamiseen ja infrastruktuureihin.

DJI_0264.tif
Piiparinmäki Wind Farm, Finland. Image: Kalle Kataila, Aalto University, 2022

Suomalainen uusiutuva energia 

Osaltaan suuren maantieteellisen alueensa ja matalan väestötiheytensä ansiosta Suomessa on paljon tuulivoiman tuotantopotentiaalia. Suomen kansalliseen energiaverkkoon on saatava investointeja siirtokapasiteettiin tulevan sähkön kysynnän tyydyttämiseksi, vaikka pohdimmekin vielä turbiinien rakennuttajia ja sijoituspaikkoja.  

DJI_0221.tif
Piiparinmäki Wind Farm, Finland. Image: Kalle Kataila, Aalto University, 2022
03 On top of the turbine
Piiparinmäki Wind Farm, Finland. Image: Kalle Kataila, Aalto University, 2022

Insinöörikoulutus on jo pitkään ollut kiinnostunut innovaatioista siinä, missä ekologit ovat olleet vuosikymmeniä huolissaan biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä ja ilmastonmuutoksesta. Aalto-yliopiston tutkijat ovat luomassa poikkitieteellistä oppikirjaa ja oppimateriaaleja, jotka valmistavat tulevaisuuden insinöörejä paremmin luomaan kestäviä tulevaisuuden energiainfrastruktuureja.  

Monikansalliset sähköyhtiöt ovat maailmanlaajuisen energiasektorin suurimpia voimia. Onnistunut siirtymä uusiutuvia energialähteitä käyttävään maailmaan edellyttää siksi valtavia investointeja sähköalan yrityksiltä. Aalto-yliopiston tutkijat auttavat ymmärtämään dynamiikkaa, joka määrittää rajat ylittävät investoinnit uusiutuvaan energiaan. 

JIBS-fig2-simplified.png
Configurations leading to FDI in renewables and non-renewables and aggregate transition capacity. Image: Samuli Patala
20210410_193015
HeatStock material. Image: Konsta Turunen, Aalto University, 2022

Kestävät energiantuotantoteknologiat, kuten tuulivoimalat, ovat yleisesti tunnettuja, mutta entä kestävät energian varastointiratkaisut? Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet kompaktin, pitkäaikaisen lämpöenergian varastointijärjestelmän, joka koostuu yllättävistä kotitalousmateriaaleista. 

900-05
Scanned electron image of nanocomposite fuel cell material. Image: New Energy Technologies Group, Aalto University

Vetyratkaisujen tulevaisuudet 

Vetyratkaisujen tulevaisuudet 

Vedyn potentiaali liikenteen energialähteenä ja teollisuuden raaka-aineena on valtava. Kuitenkin sähkökemialliset energian muunnoslaitteet, joita käytetään sähköenergian muuntamiseen vetysidosenergiaksi veden elektrolyysin avulla, sisältävät kriittisiä metalleja. FinH2 pyrkii kehittämään uusia teknologioita, jotka vähentävät merkittävästi näitä metalleja tai jopa poistavat ne kokonaan. 

Olli_Sorsa_MEA-photo_by_Glen_Forde-2491.jpg
Membrane electrode assemblies. Image: Glen Forde, Aalto University
3D tomography of composite material used in reversible solid oxide fuel cell. Image: Imran Asghar, Aalto University
3D tomography of composite material used in reversible solid oxide fuel cell. Image: Imran Asghar, Aalto University

Kaksisuuntaisilla polttokennoilla on valtava potentiaali varastoida suuria määriä uusiutuvaa energiaa pitkiksi ajanjaksoiksi, mikä on ollut akkujen haittapuoli. Niiden tuotannossa syntyy kuitenkin kemiallista jätettä. Aallon tutkijat pyrkivät parantamaan solujen tehokkuutta sekä elektrolysaattori- että polttokennotiloissa ja vähentämään jätetuotantoa uuden painatustekniikan avulla. 

Vety on avainasemassa sähköenergialla toimivan maailman ratkaisuissa sekä energiankantajana että palavana polttoaineena. Aalto-yliopiston tutkijat kehittävät suoraruiskutusteknologioita, joiden tuloksena voi syntyä logistiikan hiilineutraaleja ratkaisuja erityisesti meriteollisuuden alalla. 

Image post-processing for H2 Jet (6 individual images, namely, Raw Image, Subtracted Background Image, Magnitude Image, Denoised Image,  Binary Image, Final Image). Image: Energy Conversion and Systems & Aalto University
Image post-processing for hydrogen jet (6 individual images, namely, Raw Image, Subtracted Background Image, Magnitude Image, Denoised Image, Binary Image, Final Image). Image: Energy Conversion and Systems & Aalto University
Aalto_University_Sara_Urbanski_21-02-2023_by_Sara_Urbanski_002
Detail of photoValtic waste from solar panel, stage 2 of recycling. Image: Sara Urbanski, Aalto University, 2023

Kriittiset mineraalit ja kiertotalous

Aalto_University_Sara_Urbanski_21-02-2023_by_Sara_Urbanski_005.tif
Nickel (green) and Nickel-Cobalt (Pink/Brown) containing hydrometallurgical process solutions. Image: Sara Urbanski, Aalto University, 2023

Eurooppa tukee uusiutuvaa energiaa, mutta se ei ole yhtä innostunut paikallisten kaivosten perustamisesta energiasiirtymän helpottamiseen tarvittavien metallien louhimista varten. ENICON pyrkii luomaan kattavia ja vastuullisia kaivoskäytäntöjä alemman laatuluokan raaka-aineiden kestävän jalostuksen ja jätemateriaalien käyttötarkoituksen muuttamisen avulla. 

Litiumioniakut ja aurinkopaneelit ovat tulevaisuuden energiainfrastruktuurien avainelementtejä. Niiden tuotanto vaatii kuitenkin kriittisiä raaka-aineita, kun taas käsittelemättömät käytöstä poistetut laitteet vahingoittavat ympäristöä. RESTARTin tavoitteena on kehittää kierrätysprosesseja, joilla maksimoidaan kriittisten materiaalien rajallinen talteenotto, minimoidaan ympäristövahingot ja parannetaan näiden keskeisten energiateknologioiden kokonaiskestävyyttä.

Aalto_University_Sara_Urbanski_21-02-2023_by_Sara_Urbanski_001
Three sections of PhotoValtic Waste from Solar Panel, Stage 2 of recycling (50 impulses of EHF). Image: Sara Urbanski, Aalto University, 2023
Battery recycling mamangement_ Aalto BatCircle project_DSC_6604_photo Valeria Azovskaya_Original_Original.jpg
Recovered Co from Li-ion battery. Image: Valeria Azovskaya, Aalto University, 2020

Akut ovat keskeinen osa uusiutuvan energian arkkitehtuuria, ja niiden tuotanto on erittäin mineraali-intensiivistä. BATCircle 2.0 tarkastelee akkumateriaalien arvoketjun kaikkia osa-alueita kestävän akkutuotannon ja kierrätysprosessien kehittämiseksi Suomessa.

Aalto_University_ENG_Ice_Tank_research_30-11-2021__photo_Mikko_Raskinen_040_Original.jpg
Aalto University ice tank research. Image: Mikko Raskinen, Aalto University

Ilmastoneutraalius ja päätöksentekijät

Ilmastotavoitteet kannustavat vähentämään päästöjä. Nämä ovat kuitenkin vain lukuja ilman konkreettista suunnittelua ja ajatusta siitä, miten nämä tavoitteet saavutetaan. Aalto-yliopiston skenaariomallinnus tarjoaa kansallisille hallituksille ja kansainvälisille järjestöille keinoja ja esimerkkejä näiden tavoitteiden saavuttamisen helpottamisesta.

Fig 1 Ilkka Keppo.png
Modelling framework and coverage. The economic, societal and environmental dimensions are shown in different colours. Image: Gardumi et al, 2022
Image1-TA-work_with_MTPT_toolset.jpg
Photo of people working with MTPT canvas. Image: Sofi Perikangas

Pelkkä teknologia ei riitä ilmastoneutraaliin energiainfrastruktuuriin siirtymisessä. Transitioareenaprosessit, joita tuetaan keskipitkän aikavälin transitiopolun suunnittelutyökaluilla (MTPT), yhdistävät osallistujia, joilla on laaja asiantuntemus. He luovat yhdessä toteutettavia keskipitkän aikavälin toimia kestävien energiajärjestelmien luomista varten.

Tutkimus edistää osaltaan suomalaisten yritysten ja poliittisten toimijoiden (tarjontapuoli) tuntemusta Portugalin energiasektorista (kysyntäpuoli). Tutkimukseen sisältyvät liiketoimintamahdollisuuksien saavuttamista tukevat poliittiset instrumentit ja rahoitusohjelmat. Projektissa tunnistettiin areenoita, joilla eri suomalaisyritykset voivat vastata vähähiilisen teknologian ja liiketoiminnan potentiaaliseen kysyntään.

slide 9 (diagram)
Overview of the Portuguese energy sector. Image: Aalto University & Nova School of Business and Economics, 2023
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!